SCHOOLADVIESCOMMISSIE

De Schooladviescommissie (SAC) vertegenwoordigt de ouders, weet wat er bij hen leeft en brengt dit onder de aandacht van de schoolleiding. Hierbij kan het gaan om uiteenlopende onderwerpen op onderwijskundig en beleidsmatig gebied, maar ook om meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld de organisatie van het schoolkamp.
Daarnaast heeft de SAC de rol van klankbord voor de schoolleiding, die in vertrouwen met de SAC kan sparren over managementgerelateerde zaken, schoolcultuur, etc. De commissie fungeert hierbij als een kritische en creatieve ‘denktank’ en denkt met de schoolleiding mee over voorgenomen veranderingen/stappen en de manier waarop deze worden gecommuniceerd.
De SAC weet wat er binnen de Bisschop Möller Stichting speelt, volgt de ontwikkelingen binnen de stichting kritisch en bewaakt in dit bovenschoolse verband de Jenaplan-identiteit van onze school.

De SAC bestaat momenteel uit:
Fraukje Gols-Triemsta (voorzitter)
Margreet de Vries
Elsbeth van den Bok
Ellen Kemper
Apolonia Granados
Rita van Wingerden

 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433