ZORG VOOR IEDER KIND

Ieder kind leert anders. Sommige kinderen hebben langere tijd nodig, andere kunnen in korte tijd met weinig instructie zich de leerstof eigen maken. Er zijn kinderen die leren door te doen, anderen vinden het heerlijk om in de boeken te duiken. Wij richten ons onderwijs zo in dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn of haar recht komt, ongeacht de verschillen.

Op basis van de mogelijkheden van elk kind, maken we inzichtelijk welke doelen we willen bereiken op de lange, middellange en korte termijn. We denken en handelen hierbij vanuit de onderwijsbehoefte van ieder kind. Gesprekken met het kind, observaties van de leerkracht en gesprekken met de ouders zijn daarbij de belangrijkste bronnen van waaruit we deze behoefte vaststellen. Ook toetsgegevens spelen hierbij uiteraard een rol.

Drie keer per jaar worden door de leerkrachten in het groepsplan de doelen voor elk kind voor lezen, spelling en rekenen geformuleerd en aan het eind van de periode geëvalueerd. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten hierbij.
De leerkracht bekijkt in overleg met de intern begeleider welke kind eventueel extra begeleiding nodig heeft. De extra hulp wordt ingezet volgens een plan van aanpak, dat met ouders besproken wordt.
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433