KATHOLIEKE IDENTITEIT

Katholieke Identiteit

De katholieke levensovertuiging is een inspiratiebron voor normen en waarden van waaruit wij op school werken. Zij kleurt voor een belangrijk deel onze opvattingen over wat goed is voor mensen, wat mensen perspectief geeft en wat mensen gelukkig maakt. De belangrijkste christelijke uitgangspunten waardoor we ons laten inspireren, zijn:
* de gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect)
* zorg voor het geschapene (rentmeesterschap)
* gemeenschapszin (solidariteit)
* geloof in de toekomst (perspectief en hoop)
* de relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid)

Katholiek zijn is voor ons vooral een manier van leven, een manier van ‘zijn’: met de kinderen en met elkaar. Wij laten ons hierbij inspireren door de levenswijze en de verhalen van de naamgever van onze school, Franciscus van Assisi.
De praktische uitwerking van onze katholieke identiteit zien we in de school terug in de verhalen die we vertellen, in gesprekken en in de manier waarop wij met de kinderen en met elkaar omgaan.

In catecheseprojecten komen onderwerpen aan de orde als communicatie en samenwerking. De eigen belevingswereld van de kinderen is bij de keuze van de verhalen voor ons een belangrijk gegeven. Het is onze overtuiging dat je alleen iets kan overbrengen als je zelf het voorbeeld geeft. Daarom is onze eigen 'spirituele' ontwikkeling van groot belang.

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433