JENAPLAN

Jenaplan

In het jenaplanonderwijs wordt gewerkt in stamgroepen. In een stamgroep zitten de kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Bij ons op school zijn deze stamgroepen als volgt:
• onderbouw: groep 1 en 2
• middenbouw: groep 3, 4 en 5
• bovenbouw: groep 6, 7 en 8

Kenmerkend voor werken in de stamgroep is dat de oudsten de jongsten helpen. Oudsten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en leren steeds zelfstandiger te werken.
Gedurende hun schooltijd maken kinderen een paar keer mee hoe het is om jongste of oudste te zijn. Ze ontdekken zo hun eigen en elkaars sterke en zwakkere punten en leren hier met begrip mee om te gaan.
 
Het jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten:
1. gesprek               
2. spel            
3. viering            
4. werk                                            
Deze vier basisactiviteiten worden steeds door de dag en de week heen afgewisseld in een ritmisch weekplan. Door de afwisseling in de basisactiviteiten wordt een beroep gedaan op de verschillende kwaliteiten van de kinderen. Het ene kind is juist goed in taal, het andere kind is weer kunstzinnig of misschien sociaal wel heel sterk. Zo wordt ieder kind gestimuleerd om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen groeien en moeilijke opdrachten worden een uitdaging.
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl brinnummer: 05KA, Margreet Langen (directeur): 0612821433